Aviso Legal 2018-07-20T14:06:39+00:00

Aviso Legal

1.- Estas condicións xerais regulan o uso do sitio web http://www.idsk.es , (en adiante “”a Web””) de Desktop Informática, S.L. (en adiante Dsk) con CIF B15752389. A utilización da Web atribúe a condición de usuario desta (en adiante o Usuario) e expresa a adhesión plena e sen reservas do Usuario a todas e cada unha das Condicións Xerais na versión publicada por Dsk no momento mesmo no que o Usuario acceda á Web.

O acceso ou a utilización de certos servizos e contidos ofrecidos aos Usuarios na Web ou a través dela, encóntrase sometida a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan ou modifican as Condicións Xerais. Con anterioridade ao acceso ou á utilización dos devanditos servizos e contidos, polo tanto, o Usuario ha de ler atentamente tamén as correspondentes Condicións Particulares. O acceso ou a utilización dos devanditos servicios e contidos expresa a enteira e incondicional aceptación das Condicións Particulares na versión publicada por Dsk no momento no que se produza o devandito acceso ou utilización.

2.- A través da Web, Dsk facilítalles aos Usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos a disposición dos Usuarios por Dsk ou por terceiros usuarios da Web ou terceiros provedores de servizos e contidos. Dsk resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración da Web, así como tamén se reserva o dereito a modificar ou eliminar, en calquera momento e sen previo aviso, os servizos e contidos e as condicións requiridas para acceder ou utilizar a Web e os servizos e contidos. Dsk non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da Web e dos servizos e contidos Dsk exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que se poidan deber á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da Web, dos seus servizos ou contidos.

3.- Todo os contidos da Web están protexidos polas leis e tratados de Propiedade Intelectual e Industrial.

4.- A presente Web pode conter conexións con outras webs operadas por terceiros alleos a Dsk. Estas conexións son facilitadas exclusivamente para a comodidade do Usuario. Dsk non controla estas webs nin se fai responsable dos seus contidos. A inclusión das devanditas conexións con outras webs de terceiros non implica a aprobación do contido destas por parte de Dsk nin a existencia de ningún tipo de asociación entre Dsk e as persoas que os operan.

5.- O Usuario comprométese a utilizar a Web e os servizos e contidos de maneira conforme coa lei e co disposto nestas Condicións Xerais e obrígase a absterse de utilizar a Web e os servizos e contidos con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao establecido nas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera outra forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a Web e os seus servizos e contidos ou impedir a normal utilización ou goce desta e dos seus servizos e contidos por parte dos usuarios.

6.- O Usuario obrígase a facer un uso conforme á lei e ás presentes condicións xerais daqueles servicios e contidos que, pola súa natureza, lles permiten ós Usuarios introducir contidos na Web e facelos accesibles a outros Usuarios, como por exemplo os servicios e contidos de chat, foros, correo electrónico, taboleiros de anuncios, páxinas persoais, etc. (en adiante, e de maneira conxunta, foros). Dsk non ten obrigación de controlar e non controla os contidos transmitidos, difundidos ou postos a disposición de terceiros polos Usuarios a través dos foros. Malia isto, Dsk resérvase o dereito a revisar en calquera momento e sen previo aviso, por iniciativa propia ou a petición de terceiros, os contidos transmitidos, difundidos ou postos a disposición de terceiros polos Usuarios a través dos foros e a impedi-la súa transmisión, difusión ou posta a disposición de terceiros no caso de que, ó seu xuízo, resulten contrarios ó disposto nestas Condicións Xerais.

7.- O Usuario é consciente e acepta voluntariamente que o uso da Web, dos seus servicios e contidos, dos foros ou de calquera dos seus contidos, ten lugar en todo caso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

8.- Dsk non controla con carácter previo e non garante a ausencia de virus nos contidos nin a ausencia doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático do Usuario (software ou hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no sistema informático do Usuario. Dsk exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que se poidan deber á presenza de virus ou á presenza doutros elementos lesivos nos contidos.

9.- A información, o software e/ou os produtos ou servicios e contidos incluídos nesta Web poden conter inexactitudes ou erros tipográficos. Periodicamente, engádense cambios á información contida nesta Web.Nin Dsk nin os seus subministradores se fan responsables por danos directos, indirectos, punitivos, fortuítos, especiais, derivativos ou de calquera outro tipo, incluíndo a título meramente indicativo e non exhaustivo, danos por perda de uso, de datos ou de ganancias que se deriven ou estean relacionados coa utilización deste sitio Web, coa imposibilidade ou a demora para poder utilizar esta Web, coa prestación de servicios e contidos ou a imposibilidade para isto ou con calquera información, software, produtos ou gráficos relacionados obtidos a través desta Web.

10.- Dsk resérvase o dereito a denegar discrecionalmente en calquera momento e sen necesidade de aviso previo o acceso de calquera Usuario a esta Web ou a algunha parte da mesma.

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies